Generalversammlung 2008

den 16. März 2008

mam Eieregaascht dem Gilles Roth,

Députéierten,

Président vun de Chréschtlech-Soziale Gemengeréit,

Buergermeeschter vun der Gemeng Mamer

generalversammlung-20081-1

Memberséierung fir 25, 30, 40, 50 Joer

50 Joer CSV Member :

Här Albert ALBERTY

Här Léon GRULMS

Här Eugène PELTIERHannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)