Generalversammlung 2010

A senger Usprooch huet de President Jean-Paul Rischard sech erfreet gewisen dass ëmmer nees esou vill Läit op Generalversammlung kommen.

Och déi vill Nationalvertrieder huet hien begréisst, ë.a. de Parteipresident Michel Wolter, de Generalsekretär Marc Spautz, d’Bezierkspresidentin Sylvie Andrich-Duval an den Deputéierten Gilles Roth.

Hien huet ervirgestrach dass an deem éischten Joer wou d’CSV nees d’Soen an der Gemeng Dippech huet ganz vill geschafft ginn ass, méis dass dat wat d’LSAP-DP-Majoritéit an dräi Joer verschlof huet net ka ganz wett gemaach ginn. Déi grouss aktuell Projeten an der Gemeng Dippech sinn de Scoutshome, d’Schoul mat Maison-Relai, de Pompjeesbau mat Régie an de Stroosebau (Galgenbierg, Haard). Hien huet och nach betount dass bei den Nationalwahlen vum läschte Joer d’CSV an der Gemeng Dippech trotz dem schon ganz gudden Resultat vun 2004 nach iwwert 1,5% bäigewonnen huet. Dëst ass e Beweis dass d’Awunner hannert der Politik stinn déi d’CSV hei an der Gemeng mécht.

De Komitee hat och déi ganz besonnesch Freed 6 Memberen ze éieren.

Fir 25 Joer :

d’Hären Léopold BECKER

Henri HILBERT

Nicolas ROLLINGER

Fir 40 Joer :

den Här Romain WAHL

An dann fir 50 Joer:

d’Hären René BOSSELER

Jacques PELTIER

Un si en groussen Merci fir hiert Vertrauen an d’CSV