Skip to content

Kapitel 1: Innovativ.

Innovativ.

Nei Weeër goen

ENG BESSER KOMMUNIKATIOUN

 • Méi Transparenz vis-à-vis vum Bierger
 • Ausbau vun der DippApp
 • Vereinfachung vun de Gemengeservicer duerch Digitalisatioun

MÉI PARTIZIPATIOUN

 • Een aktive Kanner- a Jugendrot
 • Méi Biergerbedeelegung wann et ëm d’Ausschaffen vun neie Projeten oder d’Neigestaltung vun engem Duerfzenrum geet
 • D’Kommissiounen sollen gestäerkt ginn a méi mat an den Entscheedungsprozess vum Gemengerot agebonne ginn
 • Schafen vun enger Plattform, wou d’Bierger hir Meenung an hir Virschléi matdeelen kënnen

ENG LIEWEG GEMENG

 • Nei Plazen a Geleeënheete schafen, wou d’Awunner sech begéine kënnen
 • Ee lokale Maart, regelméisseg ee Brunch oder ee gemeinsamt Mëttegiessen, Spillnomëtteger, Ausflich, Trëppeltier, asw. organiséieren
 • Ee Café oder Brasserie an all Duerf
 • Eng Muppewiss

Beitrag deelen